Xylen

Význam: meziprodukt výroby barviv, výbušnin

Další cizí slova

Farmaka

léky, léčiva

Booksize [buksajz]

počítač velikosti běžné knihy

Deratizace

hubení hlodavců v uzavřených objektech

Software [softvér]

počítačový program

Intonace

přesné nasazení a správné vyladění tónu; melodie řeči

Dok

zařízení na stavbu, opravu, čištění lodí