Tempus

Význam: čas

Další cizí slova

Matoliny

pevné zbytky ovoce nebo hroznů po vylisování

Anténa

zařízení na vysílání a zachytávání elektromagnetických vln

Signifié [sinifié]

obsahová, významová složka jazykového znaku, označované

Vikář

kněz pověřený správou několika farností; pomocník faráře

Glaciologie

obor zabývající se zákonitostmi trvalé sněhové pokrývky a ledovců

Konzul

1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě