Toxikomanie

Význam: drogová závislost

Další cizí slova

Šaríja

způsob nazírání, pravá cesta v islámu

Remorkáž

přemísťování plavidel pomocí remorkérů

Indikace

znak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu

Kamarila

vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti

Osteologie

nauka o kostech

Fotodokumentace

dokumentace pomocí fotografického materiálu