Transnacionální

Význam: nadnárodní; svým významem nebo důsledkem jdoucí za hranice státu

Další cizí slova

Psychopatie

duševní porucha, nemoc, úchylka

Wayang [vajang]

druh orientální loutky ovládané zespodu, javajka

Denivelizace

odstraňování shodné úrovně, např. mezd

Prubířský kámen

buližník ke zkoušení drahých kovů / viz Akademický slovník cizích slov

Submerzní

ponořený ve vodě, vodní, rostoucí pod vodou

Diplopie

dvojité vidění, ambiopie