Transoceánský

Význam: zaoceánský, zámořský

Další cizí slova

Ratio decedendi

odůvodnění rozsudku, část rozsudku, která má sílu precedentu, převážně v anglosaském právním systému

Kauliflorie

schopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni

Trade-mark [trejdmárk]

ochranná známka zboží, obchodní značka firmy

Anastylóza

obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby

Menarche

první menstruace

Cerkosporiosa

choroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou