Tranzitivnost

Význam: 1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami

Další cizí slova

Fellah

v arabských zemích rolník

Novéna

devítidenní pobožnost

Kantilace

zpívané čtení liturgického textu

Fikcionalizmus

názor,že naše představy světa jsou pouhé

Mesoderm

střední zárodečný list, mezoblast

Figurovat

vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se