Trilingvismus

Význam: aktivní užívání tří jazyků

Další cizí slova

Pasivita

nečinnost, poddajnost, trpnost, nebojovnost, netečnost

Elektrostatika

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě

Intermezzo [intermeco]

vložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost

Tromba

vzdušný vír ve tvaru nálevky nebo sloního chobotu, obv. se silnými ničivými účinky

Amblyakuzie

oslabené slyšení

Klast

úlomek, zrno