Vampýr

Význam: 1. netopýr z příbuzenstva upírů; 2. vlkodlak

Další cizí slova

Telekinese

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze

Synekdocha

označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek

Hagiografie

písemnictví s náměty životních osudů a činů světců

Cirkumflex

průtažný přízvuk; tažená intonace; francouzské diakritické znaménko ( ^ )

Kvantitativní

týkající se kvantity

Gamelan [gemilen]

orchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů