Vendeta vendetta

Význam: krevní msta

Další cizí slova

Kolaps

zhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému

Sororigenie

poškození zdraví pacienta nesprávným působením zdravotní sestry

Pité

jemné pečivo

Konkrement

patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen

Klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída

Agraciace

prominutí nebo zmírnění trestu