Virtualita

Význam: možnost, schopnost, potencialita, vnitřní síla

Další cizí slova

Reziduální

zbylý, zbytkový; doznívající

VIP

Very Important Person, velmi důležitá osoba, prominent, označení používané v obchodním, a politickém styku

Penalizace

uložení peněžního trestu, pokuty

Xenobiotikum

látka živým organizmům cizí

Abusus

nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání

Velvyslanectví

ambasáda