Visionář

Význam: snílek, blouznivec

Další cizí slova

Scan [sken]

postupně, po řádcích snímat nebo zobrazovat

Šamrle

nízká stolička

Kvorum

nejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný

Tranzitivnost

1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami

Jódlování

zpěv s rychlým střídáním hlasových poloh a s přeskakováním prsního rejstříku do fazetu

Makula

chorobná skvrna