Visionář

Význam: snílek, blouznivec

Další cizí slova

Dinner [dynr]

hlavní jídlo dne

Facie

1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka

Efedrin

alkaloid užívaný jako lék

Operatér

1. člověk provádějící operaci; 2. obsluha filmovacího, promítacího přístroje, vysílačky

Fádní

nezajímavý, nudný, stejnotvárný

Mudda

bahnité usazeniny v stojatých nebo mírně tekoucích vodách tvořící podloží v rašelinách