West

Význam: západ

Další cizí slova

Roláda

zavinutý pokrm s náplní; hud. druh koloratury

Tuš

1. slavnostní fanfáry; 2. černá barva

Talamus

1. část mezimozku, podkorové centrum; 2. rozšířený stonek květenství, jehož květy jsou přisedlé, lůžko květenství

Vazo-

první část složených slov mající význam céva, cévní

Debitor

debtor dlužník