Ywka (YWCA)

Význam: zkratka názvu pro mezinárodní Křesťanské sdružení mladých žen (Young Women's Christian Association)

Další cizí slova

Defektologie

nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech

Musaka

dušený pokrm ze zeleniny se skopovým, jehněčím masem i bez masa, zapékaný s vajíčkem

Šimy

druh foxtrotu

Perifráze

opisně vyjádření

Edice

vydání slovesného díla; vydavatelská činnost; vydavatelská sbírka knih,knižnice

Toxikosa

chorobný stav vznikající působením jedovatých látek vytvářených ve vlastním organizmu nebo přiváděných do organizmu zvnějšku a projevující se příznaky podobnými otravám některými jedy