Zambo

Význam: míšenec Číňana s Indiánkou nebo indiána s Číňankou

Další cizí slova

Heuristický

heuristický princip studia = metodicky výzkumný

Pervertovat

převrátit, překroutit, zvrátit, zmařit, zkazit, svést

Bahaizmus

moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti

Psycholingvistika

obor zkoumající vzájemné vztahy mezi osvojováním jazyka a psychickými procesy

Šlofík

krátký odpočinkový spánek

Dematerializace

odhmotnění, odtělesnění