Acta

Význam: činy, skutky ; nařízení, opatření ; zápisy o jednání / o vyšetřování, akta, listiny, písemnosti ; zprávy o jednání, denní zprávy, úřední deník, noviny

Další latinský slovník

Pateo

rozprostírat se, být otevřen

Conventiculum

schůzka, shromážděníčko, spolek ; shromaždiště ; pokoutní schůzka, tajné shromáždění, spiknutí, kacířské shromáždění ; nedovolená milostná schůzka ; (zřejmě i meton. o těch, kdo se sešli, ač nikde nenal. ; DZ)

Polliceor

nabídnout

Cito

rychle, spěšně, honem

Extremus

nejzazší

Pullus

tmavý, temný, černavý, černý