Acta

Význam: činy, skutky ; nařízení, opatření ; zápisy o jednání / o vyšetřování, akta, listiny, písemnosti ; zprávy o jednání, denní zprávy, úřední deník, noviny

Další latinský slovník

Bipedalis

dvoustopý

Cum - tum

jak - tak (nejvíce, zvláště)

Minister

hodnostář

Reprehendo

kárat, vyčítat

Effemino

zženšťovat, činit ženou

Possideo

mít v držení, zaujímat, ovládat