Adiungo

Význam: přidružit, získat si

Další latinský slovník

Quicumque

kdokoli, cokoli

Winidi m. pl.

Vinidové

Cunctor

váhat

Prioratus

mimořádné postavení? (DZ pro TDH 315:9)

Pedem referre

ustupovat, couvat

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň