Adiungo

Význam: přidružit, získat si

Další latinský slovník

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Inopia

nedostatek, nouze, chudoba

Discensio

(viz dissentio)

Sotius

(viz socius)

Meretricium

prostituce

Dum etiam

ještě ani