Adiungo

Význam: přidružit, získat si

Další latinský slovník

Tragurium n.

Trogir (dalmatské město)

Omnes

celkem (spojení "sunt XVI omnes" je to dobré překládat "je jich celkem 16")

Caliga

(Fournier I, 315)

Labor

sunout se, šinout se, smekat se, klouzat ; jet, sjet ; letět ; plazit se, plížit se ; plynout ; plout ; klopýtnout ; přen. klopýtnout, pochybit, zbloudit ; vklouznout kam, vkrádat se, plížit se ; spadnout kam

Oblique

šikmo, stranou

Reclino

ohýbat, naklonit, opírat