Aereus

Význam: (LMALB pod aërius uvádí "metr. aere-" ; metr. je podle seznamu zkratek "metrice", tj. metricky, čímž zřejmě míní zachování rytmu básně ; z tohoto zdá se plyne, že aereus může být též forma aërius, tj. "vzdušný" atd., čemuž odpovídají... pokr. v části 2)

Další latinský slovník

Vexo

plenit, pustošit

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Licentia specialis

zvláštní povolení

Tergum

záda, hřbet

De novo

nově (Pražák nenal., novum je novota, v románských jazycích je to znovu, ale albilyon 271:96 nepochybně takto)

Heremita

poustevník