Aereus

Význam: (LMALB pod aërius uvádí "metr. aere-" ; metr. je podle seznamu zkratek "metrice", tj. metricky, čímž zřejmě míní zachování rytmu básně ; z tohoto zdá se plyne, že aereus může být též forma aërius, tj. "vzdušný" atd., čemuž odpovídají... pokr. v části 2)

Další latinský slovník

Caseus

sýr

Rationem reddo pro alqa re

skládat účty z čeho

Licentia

dovolení, možnost ; volnost, svoboda, dovolení ; vůle ; přemíra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost

Procubo

ležet natažen, prostírat se

Tinctio

omočení, ponoření, pohroužení [Pražák et al. neuvádí, ale jinde nal.]

Super

(alqa re) o čem