Albiensis

Význam: albský (související s městem Albi ; někdy užíváno místo Albigensis)

Další latinský slovník

Remuneror

odměnit, odplatit

Astrolabium

astroláb

Convinco

zjevně dokázat

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Aquila

orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Dux

vévoda