Anno incarnati verbi

Význam: roku X od Vtělení Slova

Další latinský slovník

Fas = fatum

osud, řízení

Iuxta

podle, ve shodě s

Flecto

ohýbat, zahýbat, sklánět, kroutit, křivit ; napínat ; zatáčet, otáčet, obracet, uhýbat, namířit, změnit směr, zamířit, uhnout ; řídit ; ohýbat, obracet jinam, uchylovat, měnit (smýšlení) ; pohnout, umírnit, obměkčit, oblomit, dojmout, přivést k povolnosti

Falsum

klam, lež, nepravda, výmysl, klamná pověst ; mýlka ; podvod, klam, pokrytectví, přetvářka, přetvařování

Comendo

(viz commendo)

Diuturnior

déle trvající