Anno incarnati verbi

Význam: roku X od Vtělení Slova

Další latinský slovník

Intra se

mlčky (hovoře jen sám se sebou)

Illuc

tam

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost

Exequor

plnit, dosáhnout něčeho

Obicio

postavit proti nepříteli

Vulnero

zranit, ranit, poranit, zasadit ránu ; dotknout se někoho, ublížit, urazit, uškodit