Annoto

Význam: poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Další latinský slovník

Lombardia

Lombardie

Erigo

zvednout se

Seorsum

odděleně, zvlášť ; nezávisle

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Finitimus

sousední