Annoto

Význam: poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Další latinský slovník

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Galia cisalpina

předalpská Galie

Sorabi

Srbové (zejm. ve franckých pramenech 9. stol. takto)

Ius dicere

konat soudy

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit

Ius

polévka, šťáva, omáčka