Carex

Význam: ostřice

Další latinský slovník

Septemdecim

sedmnáct

Horreo

děsit se, chvět se

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Dominus domus

pán domu

Diutius

dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Partior

rozdělit, dělit se (s)