Articulum fidei

Význam: článek víry

Další latinský slovník

Contrarium

proti čelící, opačné (trámy)

Reclino

ohýbat, naklonit, opírat

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Dominor

vládnout, panovat, ovládat, být pánem, být vládcem

Plovo

pršet

Religio

náboženství