Articulum fidei

Význam: článek víry

Další latinský slovník

Adst-

viz ast-

Consequenter

náležitě, důsledně, stejným způsobem ; následně, potom

Aerifer

kovonosný

Vergogretus

vykonavatel soudu

Comes

druh, průvodce

Sejungo

oddělit