Quini

Význam: po pěti

Další latinský slovník

Poenas ab aliquo repetere

pokutu bráti na někom, trestat někoho

Commisum

vina, přečin

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)

Quis(c)quam

někdo, něco

In cassum

nadarmo

Wintoniensis

winchesterský (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 40)