Sumere liberos

Význam: adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)

Další latinský slovník

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný

Consundo

(neexistuje, LMALB ani Pražák nic)

Concedo

dopřát, povolit

Reconcilio

obnovit, opět zjednat ; opět získat, smířit, usmířit, naklonit si

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Privatim

soukromě, v soukromí