Beneficio sortium

Význam: příznivým vrhem losů

Další latinský slovník

Urbevetanus

orvietský (související s italským městem Orvieto)

Inopinans

nic netušící

Ad tempus

načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Congrego

shromažďovat, shánět, sdružovat ; shromažďovat se, sdružovat se, shlukovat se ; shrabovat

Remuneror

odměnit, odplatit

Mediolanum

Milán