Caput

Význam: pramen

Další latinský slovník

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Cratis

proutí, roští

Mora

prodlení, meškání

Bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Reprisio

[Pražák nic.]

Ab officio discedere

nedostát své povinnosti