Caput

Význam: pramen

Další latinský slovník

Sala

Sála (řeka)

Excedo

vystěhovat se, odejít

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož

Hoedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Damnatus

odsouzený

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)