Caput

Význam: pramen

Další latinský slovník

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Modicum

troška, něco málo

Existi

vyšel jsi (od exeo)

Revincio

uvázat, upevnit

Utilitates praebere (alci)

prokázat platné služby komu