Caseus

Význam: sýr

Další latinský slovník

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Hactenus

až sem, až potud (místně), až dosud (časově) ; tak dlouho, až do té doby ; až do té míry, tolik, potud, až sem ; jen tolik

Ad differentiam + gen.

na rozdíl od

Communiter

společně, zároveň ; obecně

Ephippium

sedlo, čabraka