Indicium

Význam: udání

Další latinský slovník

In summa

v celku, v podstatě

Fere

asi, přibližně, skoro

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Reprendo

(viz reprehendo)

Neve

ani

Melioro

zlepšit, vylepšit, zvýšit hodnotu ; poopravit, vylepšit ; vyléčit, uzdravit ; (pas.) vyléčit se, uzdravit se ; opravit (věc, např. loď) ; obdařit, obdarovat, (spec.) obdařit donací