Castigatus

Význam: očištěný

Další latinský slovník

Scapha

loďka, člun

Vallum

ohrada, násep, val

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Mandatum

příkaz, vzkaz, zákaz, nařízení

Annuntio

oznámit, vyprávět, sdělit

Opportunus

příznivý, vhodný, příhodný