Castigatus

Význam: očištěný

Další latinský slovník

Vectigal

daň, poplatek

Rumor

pověst, hlas, zvěst, zpráva

Tanquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Dubietas

pochybnost, nejistota

Quondam

kdysi, jednou, druhdy (o minulosti) ; jednou (o budoucnosti)

Attingo

dotýkat se, sahat