Citius

Význam: rychleji ; spíše, snáze

Další latinský slovník

Latebra

skrýš, úkryt

Triduum

tři dny

Horribilitas

hrůznost, děsivost, strašlivost ; krutost ; trpkost, nepříjemná chuť

Occultum

skrytost, tajnost

Imperium

nařízení