Curs

Význam: dvůr (šlechtický, panovnický)

Další latinský slovník

Intellegere

úsudek

Modo - modo

brzy... brzy, hned... hned

Praetermitto

pomíjet, opomenout, vynechat ; přecházet (mlčením), pomíjet, smlčet, nezmiňovat se, pomlčet o čem, nedotýkat se čeho ; zanedbávat, nedbat, zameškávat ; zdržovat se (nezdrželi se žádné ohavnosti) ; pouštět mimo

Coniugium

manželské spojení, sňatek, manželství ; páření (o zvířatech) ; choť, manžel, manželka

Placo

usmířit

Ceterum

ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak