Decima

Význam: desátek

Další latinský slovník

Concido

padnout, skácet se, zhroutit se, klesnout

Apparet

je zřejmé, je patrné, vysvítá, je nabíledni, je očividné, ukazuje se

Viator

pocestný

Navigatio

plavba

Submersus esse

utopit se

Forsitan

možná