Disidia

Význam: zahálka

Další latinský slovník

Munitio

opevnění, hradba

Zabolus

(form. diabolus)

Amplus

prostorný, velký, rozsáhlý

Pertineo

potřebovat, souviset

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Puer non baptizatus

nekřtěňátko