Excrucio

Význam: mučit, trápit, trýznit

Další latinský slovník

Casu

náhodou

Signa militaria

vojenské oddíly

Prehendo

uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzít ; sklízet (úrodu) ; unést, uchvátit (osobu) ; zatknout, chopit se ; přivlastnit si, ukrást ; (alqm) vzít si koho, oženit se s kým, pojmout za manžela/manželku ;

Soror conversa

řeholní sestra určená k posluze

Morbus

nemoc ; slabost