Extremum iudicium n.

Význam: poslední soud

Další latinský slovník

Ambactus

služebník

Novum

novota, novinka

Consanguineus

příbuzný

Articulus

ohbí, kloub

Utrimque

na obou stranách, z obou stran

Permaneo

zůstat, setrvat