Incito

Význam: uvést v rychlý pohyb, pobídnout

Další latinský slovník

Concido

padnout, skácet se, zhroutit se, klesnout

Trinitas et unitas

trojjedinost

Septimana

týden

Accido

nařezat, nakousat, okousat

Cognata

příbuzná, pokrevní příbuzná ; pokrevní přítelkyně (má sourozenec ženský tvar? Nenal. pravidla ani cz-fr, nicméně velmi dobrá F7 Word 2000+ potvrzuje sourozenka i sourozenkyně)

Convenientia

náležitost ; způsobilost, vhodnost ; podmínka ; zvykové právo ; obecní pozemek