Iracundus

Význam: zlostný, popudlivý

Další latinský slovník

Carena

půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání

Eventus

nezdar, katastrofa

Contineo

zdržovat od něčeho

Spiritus

dech, vánek

Defectrix

nedokonalý

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)