Nascor

Význam: narodit se, vyrůstat

Další latinský slovník

Actor

aktér (DZ)

Dominor + dat.

panovat komu / čemu

Terror

strach

Propterea

proto

Mitigo

zmírnit

Recens

čerstvý, nový