Navigium

Význam: loď, plavidlo

Další latinský slovník

Natalis

narození se týkající

Ad absurdum

k nesmyslnosti, ad absurdum

Ligonizator

(Pražák nic, MLLM přímo nic, viz "ligonizo" ; několik překladů udává "hrobník", ale dle ligonizo se zdá, že by mohlo jít i o "kopáče")

Contradictio

odpor, námitka ; hádka, spor ; protimluv, kontradikce

Animal

živý tvor, živočich

Utilitas

užitek, prospěch, výhoda, dobro, zdar ; užitečnost, prospěšnost, výhodnost ; upotřebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potřebnost