Frux

Význam: obilí, plodina, ovoce, plod

Další latinský slovník

Apparentia

zdánlivost

Retrusus

zatlačený zpět, skrytý, zastrčený

Evenio

dopadnout, připadnout

Soffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Uterque

oba, jeden i druhý