Necessarie

Význam: nutně ; s logickou nutností, přesvědčivě, nutně

Další latinský slovník

Venor

lovit

Proditor

zrádce, udavač

Eructo

říhat, krkat ; vyvrhovat něco, vrhnout ; vyrážet (slova), pronášet

Crudens

(LMALB nic)

Fundamentum

základ, podklad ; hlavní věc, podmínka

Lenitas

povlovnost, mírnost