Nempe

Význam: ovšem, arci, zajisté, patrně

Další latinský slovník

Iheremias

Jeremjáš

Consundo

(neexistuje, LMALB ani Pražák nic)

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Bipartito

na dvě strany, dvojím směrem

Recuso

odmítnout

Patens

otevřený, přístupný, ničím nechráněný