Patronus

Význam: patron, ochránce, zástupce ; zástupce před soudem, obhájce ; ochránce, obhájce, zastánce

Další latinský slovník

Pro eo quod

protože?

Dresda

Drážďany

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Subverto

podvracet

Seipsum

sám sebe