Prioratus m.

Význam: prvenství

Další latinský slovník

Quemadmodum

jak, jakkoli

Statura

postava, vzrůst

Offero

přivést (např. k Bohu ; 1P 3,18 a Moneta 61a)

Bipedalis

dvoustopý

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Causor

uvádět za příčinu, udávat za záminku ; předstírat