Anguilla

Význam: úhoř

Další latinský slovník

Moderor

krotit, ovládat, mírnit

Albanensis

albánský (tak např. Iz dubrovačkog archiva 3, s. 56, zcela jasně: in partibus Albanie a quodam Phylippo Albanense...)

Dispersus

rozptýlený, rozsypaný

Commuro

změnit, vyměnit

Subsequenter

(Pražák nic)

Ymo

(neklas. pro immo)