Anguilla

Význam: úhoř

Další latinský slovník

Interpono

vložit

Diffido

nespoléhat se, nedůvěřovat

Ordination f.

kněžské svěcení

Pecunia

majetek, jmění, peníze

Caliginosus

temný ; pochmurný, zachmuřený, chmurný, zakaboněný ; mrákotný

Abatissa

abatyše