Redesi?um?

Význam: Razčs (město v jižní Francii)

Další latinský slovník

Studium belli gerendi agricultura commutare

vyměnit válčivost za rolnictví

Simulacrum

socha (bohů), modla

Satis

dostatečně

In summa

v celku, v podstatě

Tango

dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Infernus

peklo, podsvětí (srovnání Vulgáty a ČEP: všude "podsvětí", nikde "peklo", ale v Kralických zase na mnoha místech peklo)