Simpliciter

Význam: jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Další latinský slovník

Donum

dar ; obětina, oběť, záslibný dar ; vojenská vyznamenání, čestné odznaky (v pl.)

Corona

věnec ; věnec zdi ; kruh posluchačů ; kruh vojska svírajícího město ; koruna ; tonzura ; souhvězdí Koruna ; růženec (zřejmě ; nalezeno sousloví dicare coronam v souvislosti s uložením pokání)

Gravis

hluboký (o zvuku, hlase, tónu) ; jadrný (o výroku) ; žírný (o půdě) ; vážný (o hříchu) ; nepřátelský, kladoucí překážky, činící potíže, nespravedlivý

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Honorificus

čestný, uctivý

Artificium

dovednost, řemeslo, umění