Spiritus

Význam: dech, vánek

Další latinský slovník

Temperantia

umírněnost, střídmost, vyrovnanost

Perpetuus

nepřetržitý, ustavičný, stálý

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Obeo

jít ; zajít, zaniknout, zemřít, zesnout ; obcházet, procestovat ; jít kolem, táhnout se kolem, lemovat ; projít, probrat ; podnikat, konat ; zastávat, vykonávat, obstarávat

Redimo

najmout, pronajmout, vykoupit

Frigidus

studený, chladný