Subiaceo

Význam: ležet pod něčím, ležet vespod ; podléhat, být podroben, být podřízen

Další latinský slovník

Nescio

nevědět ; neznat ; neumět

Iustus

oprávněný, správný

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co

Carex

ostřice

Occido

padnout, zahynout