Sufficienter

Význam: dostatečně

Další latinský slovník

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Sed enim

vždyť zajisté

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Ignis

oheň

Quoque

rovněž, také, též, i

Persequtio

(form. persecutio)